آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) 1400 – 1401


جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) 1400 – 1401

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) 1400 – 1401


انتخاب رشته یکی از مهم ترین مراحل کنکور سراسری است و می‌تواند سرنوشت داوطلبان تغییر دهند .
زمانی که کارنامه اولیه کنکور 99 داوطلبان منتشر می‌شود، داوطلبان میخواهند از بهترین روش انتخاب رشته مطلع شوند . آنها میخواهند در رابطه با قبولی های سالهای گذشته اطلاعاتی کسب کنند تا با توجه به رتبه بدست آمده شانس خود را بسنجند.


البته باید بگوییم این راه تا حدودی پاسخگو است اما باز هم میتواند راهنمای خوبی برای داوطلبان باشد.


giphy

ما در این مقاله رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) 1400 – 1401 قبول شدند را در هر منطقه برایتان ذکر کنیم و به شما توصیه می‌کنیم که با آگاهی هر چه بیشتر اقدام به انتخاب رشته کنید.


 مقالات مرتبط :  مراحل انتخاب رشته کنکور سراسری 99آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1400 – 1401قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منطقه 1


سهمیه رشته دانشگاه رتبه کشوری رتبه در سهمیه شهر
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 1 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 2 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 4 4 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 13 8 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 27 12 مشهد
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 32 13 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 33 14 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 43 18 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 45 19 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 45 19 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 55 21 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 68 25 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 72 27 مشهد
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 84 31 اصفهان
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 92 33 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 98 34 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 101 35 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 102 36 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 107 41 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 116 43 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 122 44 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 124 45 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 127 46 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 133 48 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 137 50 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 147 54 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 156 57 تبریز
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 171 64 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 178 67 اصفهان
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 180 69 مشهد
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 187 70 تهران
منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 213 83 تبریز

قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منطقه 2


سهمیه رشته دانشگاه رتبه کشوری رتبه در سهمیه شهر
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 8 1 رشت
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 9 2 اهواز
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 12 4 قم
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 14 5 زنجان
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 17 6 بابل
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 18 7 آمل
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 21 8 كرمان
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 21 8 اردبیل
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 23 10 تهران
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 23 10 گرگان
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 24 11 زنجان
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 29 14 قم
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 36 16 نیشابور
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 37 17 ارومیه
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 39 18 ارومیه
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 39 18 شهر کرد
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 42 20 خرم آباد
منطقه دو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 44 21 تهران

قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منطقه 3


سهمیه رشته دانشگاه رتبه کشوری رتبه در سهمیه شهر
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 38 5 شیراز
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 51 6 داران
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 58 7 جهرم
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 59 8 بافت
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 67 9 كامیاران
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 72 10 تنكابن
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 82 13 زرند
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 100 14 خوی
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 132 16 كوهدشت
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 140 18 بوکان
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 141 19 سردشت
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 141 19 خدابنده
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 155 21 راور
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 168 24 آزادشهر
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 176 26 تالش
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 183 27 فردیس
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 447 55 خدابنده
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 618 89 تهران
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1044 154 آبیک
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1101 163 هشتگرد
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1632 265 پاکدشت
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1893 314 تاکستان
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2101 362 نظر آباد
منطقه سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2101 362 تهران

 مقالات مرتبط :  هزینه انتخاب رشته کنکور سراسری 99مشاوره قبولی رشته پزشکی دانشگاه روزانه 99

اگر شما هم از داوطلبانی هستید که در کنکور سراسری ۹۹ شرکت کرده اید و اکنون به دنبال انتخاب رشته مناسب هستیم. باید بدانید که یک انتخاب رشته اشتباه می تواند سرنوشت شما را به صورت کلی تغییر دهد و از همین رو به شما توصیه می‌کنیم حتی اگر ناامید هستید و فکر می‌کنید با رتبه ای که کسب کردید نمی توانید در دانشگاه و رشته مورد علاقه پذیرفته شوید با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید و از کارشناسان مجرب راهنمایی لازم را دریافت کنید همچنین می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کرده و اطلاعات کافی در رابطه با مشاوره تلفنی و حضوری ارائه مشاوره به دست بیاورید:


مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری 99


مشاوره حضوری انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد 99


دانلود فرم پیش نویس انتخاب رشته کنکور سراسری 99 


به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) 1400 – 1401 ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی : 1549
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

فاطمه مومنه دوشنبه , 11 ژانویه 2021 - 21:33

سلام میخواستم ببینم که آخرین رتبه قبولی برای پزشکی دانشگاه تهران در منطقه یک چی هست

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور