برنامه درسی یکشنبه


برنامه شبکه آموزش یکشنبه 27 مهر 99
شنبه 17 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش یکشنبه 27 مهر 99

برنامه شبکه آموزش یکشنبه 27 مهر 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه داشته […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1568
جدول برنامه درسی شبکه سیما یکشنبه 20 مهر 99
یکشنبه 11 اکتبر 2020
-

جدول برنامه درسی شبکه سیما یکشنبه 20 مهر 99

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 20 مهر ۹۹ برنامه درسی یکشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی یکشنبه 20 مهر ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا یکشنبه 20 مهر ۹۹ , برنامه درسی شبکه قرآن 20 مهر یکشنبه آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1568
برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 13 مهر ۹۹
شنبه 3 اکتبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 13 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 13 شهریور ۹۹ برنامه درسی یکشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی یکشنبه 13 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا یکشنبه 13 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1568
برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 6 مهر ۹۹
شنبه 26 سپتامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 6 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 6 شهریور ۹۹ برنامه درسی یکشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی یکشنبه 6 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا یکشنبه 6 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1568
جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 30 شهریور ۹۹
شنبه 19 سپتامبر 2020
-

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 30 شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 30 شهریور ۹۹ برنامه درسی یکشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی یکشنبه 30 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا یکشنبه 30 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1568
جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 23 شهریور ۹۹
شنبه 12 سپتامبر 2020
-

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 23 شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 23 شهریور ۹۹ برنامه درسی یکشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی یکشنبه 23,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا یکشنبه 23 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در همین مقاله […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1568
جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 16 شهریور ۹۹
سه‌شنبه 25 آگوست 2020
-

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 16 شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 16 شهریور ۹۹ برنامه درسی یکشنبه دانلود برنامه درسی روزانه برنامه درسی یکشنبه 16 برنامه درسی شبکه آموزش ساعات برنامه درسی شبکه آموزش برنامه درسی شبکه سیما برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه شما میتوانید در این مقاله جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 16 شهریور ۹۹ را مشاهده کنید. همچنین برنامه همانطور که همه شما […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1568