برنامه شبکه آموزش شنبه 26 مهر 99
شنبه 17 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش شنبه 26 مهر 99

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز شنبه 26 مهر ۹۹   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین […]