برنامه شبکه آموزش جمعه 25 مهر 99
پنج‌شنبه 15 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش جمعه 25 مهر 99

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز جمعه 25 مهر ۹۹   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین […]