برنامه شبکه آموزش شنبه 3 آبان 99 تمام پایه ها
چهارشنبه 21 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش شنبه 3 آبان 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش شنبه 3 آبان 99   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه […]

برنامه شبکه آموزش شنبه 26 مهر 99
شنبه 17 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش شنبه 26 مهر 99

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز شنبه 26 مهر ۹۹   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین […]

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 19 مهر 99 شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن
جمعه 9 اکتبر 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 19 مهر 99 شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز شنبه 19 مهر ۹۹ برنامه درسی شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی شنبه 19 مهر ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا شنبه 19 مهر ۹۹ , برنامه درسی شبکه قرآن 19 مهر شنبه   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 […]

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز شنبه 29 شهریور ۹۹
پنج‌شنبه 17 سپتامبر 2020
-

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز شنبه 29 شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز شنبه 29 شهریور ۹۹ برنامه درسی شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی شنبه 29,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا شنبه 29 شهریور ۹۹   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در همین […]