برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه


برنامه شبکه آموزش دوشنبه 5 آبان 99 تمام پایه ها
شنبه 24 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش دوشنبه 5 آبان 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش دوشنبه 5 آبان 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه داشته […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1422
برنامه شبکه آموزش دوشنبه 28 مهر 99
یکشنبه 18 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش دوشنبه 28 مهر 99

برنامه شبکه آموزش دوشنبه 28 مهر 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه داشته […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1422
جدول برنامه درسی شبکه سیما دوشنبه 21 مهر 99
شنبه 10 اکتبر 2020
-

جدول برنامه درسی شبکه سیما دوشنبه 21 مهر 99

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 21 مهر ۹۹ برنامه درسی دوشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی دوشنبه 21 مهر ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا دوشنبه 21 مهر ۹۹ , برنامه درسی شبکه قرآن 21 مهر دوشنبه آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1422
جدول برنامه درسی شبکه سیما دوشنبه 14 مهر ۹۹
یکشنبه 4 اکتبر 2020
-

جدول برنامه درسی شبکه سیما دوشنبه 14 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 14 شهریور ۹۹ برنامه درسی دوشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی دوشنبه 14 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا دوشنبه 14 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1422
برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 7 مهر ۹۹
شنبه 26 سپتامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 7 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 7 شهریور ۹۹ برنامه درسی دوشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی دوشنبه 7 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا دوشنبه 7 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1422
جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 31 شهریور ۹۹
یکشنبه 20 سپتامبر 2020
-

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 31 شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 31 شهریور ۹۹ برنامه درسی دوشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی دوشنبه 31 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا دوشنبه 31 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1422
جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 24 شهریور ۹۹
یکشنبه 13 سپتامبر 2020
-

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 24 شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 24 شهریور ۹۹ برنامه درسی دوشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی دوشنبه 24,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا دوشنبه 24 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در همین مقاله […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1422