برنامه درسی سه شنبه


ساعت پخش برنامه های درسی سه شنبه 2 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 21 دسامبر 2020
-

ساعت پخش برنامه های درسی سه شنبه 2 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

ساعت پخش برنامه های درسی سه شنبه 2 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما برنامه درسی سه شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی سه شنبه 2 دی ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا سه شنبه 2 دی ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا و جهت پیشگیری از ابتلا به […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1011
برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 20 آبان ۹۹
دوشنبه 9 نوامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 20 آبان ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 20 آبان ۹۹ برنامه درسی سه شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی سه شنبه 20 آبان ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا سه شنبه 20 آبان ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1011
برنامه شبکه آموزش سه شنبه 6 آبان 99 تمام پایه ها
دوشنبه 26 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش سه شنبه 6 آبان 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش سه شنبه 6 آبان 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1011
برنامه شبکه آموزش سه شنبه 29 مهر 99
یکشنبه 18 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش سه شنبه 29 مهر 99

برنامه شبکه آموزش سه شنبه 29 مهر 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1011
جدول برنامه درسی شبکه سیما سه شنبه 15 مهر ۹۹
دوشنبه 5 اکتبر 2020
-

جدول برنامه درسی شبکه سیما سه شنبه 15 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 15 شهریور ۹۹ برنامه درسی سه شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی سه شنبه 15 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا سه شنبه 15 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1011
برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 8 مهر ۹۹
دوشنبه 28 سپتامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 8 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 8 شهریور ۹۹ برنامه درسی سه شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی سه شنبه 8 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا سه شنبه 8 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1011
برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 1 مهر ۹۹
دوشنبه 21 سپتامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 1 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 1 شهریور ۹۹ برنامه درسی سه شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی سه شنبه 1 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا سه شنبه 1 شهریور ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1011
جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 18 شهریور ۹۹
دوشنبه 7 سپتامبر 2020
-

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 18 شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 18 شهریور ۹۹ برنامه درسی سه شنبه دانلود برنامه درسی روزانه برنامه درسی سه شنبه 18 برنامه درسی شبکه آموزش ساعات برنامه درسی شبکه آموزش برنامه درسی شبکه سیما برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه جدول پخش شبکه آموزش فردا سه شنبه 18 شهریور ۹۹ با آغاز سال تحصیلی جدید آموزش از طریق شبکه سیما نیز […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 1011