هر فرد چندبار میتواند کنکور دهد ؟
سه‌شنبه 20 اکتبر 2020
-

هر فرد چندبار میتواند کنکور دهد ؟

هر فرد چندبار میتواند کنکور دهد ؟ شاید برای شمااین سوال پیش بیاید که هر فرد چندبار میتواند کنکور دهد ؟ پاسخ به این سوال برای هر دسته ازافراد فرق دارد که در ادامه مطلب به این موضوع میپردازیم.   هر فرد چندبار میتواند کنکور دهد ؟   داوطلبان کنکور به 2دسته تقسیم میشوند : دسته اول این دسته از افراد داوطلبانی هستند که همزمان […]

اگردانشگاه دولتی قبول شویم و نرویم چه میشود ؟
سه‌شنبه 20 اکتبر 2020
-

اگردانشگاه دولتی قبول شویم و نرویم چه میشود ؟

اگردانشگاه دولتی قبول شویم و نرویم چه میشود ؟     شاید شما یکی از آن دسته افرادی باشید که این سوال برایتان پیش بیاید، اگردانشگاه دولتی قبول شویم و نرویم چه میشود ؟ که در ادامه این موضوع را توضیح خواهیم داد.   انصراف از دانشگاه روزانه وکنکور مجدد این شرایط دارای دو حالت میباشد که در ادامه آنرا توضیح خواهیم داد: حالت اول […]

اگر پردیس خودگردان قبول شویم و نرویم چه میشود؟
سه‌شنبه 20 اکتبر 2020
-

اگر پردیس خودگردان قبول شویم و نرویم چه میشود؟

اگر پردیس خودگردان قبول شویم و نرویم چه میشود؟   خیلی از داوطلباناین سوال برایشان پیش می آید اگر پردیس خودگردان قبول شویم و نرویم چه میشود ؟که ما قصد داریم در این مقاله این موضوع را برای شما توضیح دهیم .   اگر پردیس خودگردان قبول شویم و نرویم چه میشود؟ بسیاری از افراد براین باورند که پزدیس خود گردان مانند دانشگاه روزانه ، […]

انصراف از دانشگاه روزانه و کنکور مجدد
شنبه 17 اکتبر 2020
-

انصراف از دانشگاه روزانه و کنکور مجدد

انصراف از دانشگاه روزانه و کنکور مجدد   یکی از نکات بارز انصراف از دانشگاه روزانه و کنکور مجدد میتوان به پراخت هزینه و جرایم وضوابطی است که در ادامه انرا توضیح خواهیم داد.   انصراف از دانشگاه روزانه و کنکور مجدد این شرایط دارای دو حالت میباشد که در ادامه انرا توضیح خواهیم داد: حالت اول : اگر در کنکور یک سال مشخص مثلا […]

انصراف از دانشگاه شبانه و کنکور مجدد
شنبه 17 اکتبر 2020
-

انصراف از دانشگاه شبانه و کنکور مجدد

انصراف از دانشگاه شبانه و کنکور مجدد برخی از داوطلبین قصد انصراف از دانشگاه شبانه و کنکور مجدد را به دلایلی همچون عدم شناخت درست و دقیق نسبت به رشته محل های انتخاباتی و پشیمانی در ماههای اول را دارند که این اقدام نیازمند یکسری ضوابط است که به شما شرح خواهیم داد.   انصراف از دانشگاه شبانه و کنکور مجدد ممنوعیت ها جرایم نقدی […]