برنامه شبکه آموزش 8 و 9 دی 99 تمام پایه ها
شنبه 26 دسامبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش 8 و 9 دی 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش 8 و 9 دی 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
برنامه شبکه آموزش یکشنبه 7 دی 99 تمام پایه ها
شنبه 26 دسامبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش یکشنبه 7 دی 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش یکشنبه 7 دی 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه داشته […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
ساعت پخش برنامه های درسی چهارشنبه 3 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 21 دسامبر 2020
-

ساعت پخش برنامه های درسی چهارشنبه 3 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

ساعت پخش برنامه های درسی چهارشنبه 3 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما برنامه درسی چهارشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی چهارشنبه 3 دی ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا چهارشنبه 3 دی ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا و جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تمام مدارس کشور […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
ساعت پخش برنامه های درسی سه شنبه 2 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 21 دسامبر 2020
-

ساعت پخش برنامه های درسی سه شنبه 2 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

ساعت پخش برنامه های درسی سه شنبه 2 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما برنامه درسی سه شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی سه شنبه 2 دی ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا سه شنبه 2 دی ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا و جهت پیشگیری از ابتلا به […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
برنامه شبکه آموزش شنبه 29 آذر 99 تمام پایه ها
چهارشنبه 16 دسامبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش شنبه 29 آذر 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش شنبه 29 آذر 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه داشته […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
برنامه درسی شبکه آموزش روز چهارشنبه 21 آبان ۹۹
دوشنبه 9 نوامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز چهارشنبه 21 آبان ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز چهارشنبه 21 آبان ۹۹ برنامه درسی چهارشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی چهارشنبه 21 آبان ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا چهارشنبه 21 آبان ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 20 آبان ۹۹
دوشنبه 9 نوامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 20 آبان ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 20 آبان ۹۹ برنامه درسی سه شنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی سه شنبه 20 آبان ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا سه شنبه 20 آبان ۹۹ آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
برنامه شبکه آموزش یکشنبه 18 آبان 99 تمام پایه ها
جمعه 6 نوامبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش یکشنبه 18 آبان 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش یکشنبه 18 آبان 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه داشته […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
برنامه شبکه آموزش شنبه 17 آبان 99 تمام پایه ها
جمعه 6 نوامبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش شنبه 17 آبان 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش شنبه 17 آبان 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه داشته […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47
برنامه شبکه آموزش پنجشنبه 15 آبان 99 تمام پایه ها
چهارشنبه 4 نوامبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش پنجشنبه 15 آبان 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش پنجشنبه 15 آبان 99 آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی  را در همین مقاله قرار میدهد و شما عزیزان روزانه با مراجعه به سایت صدای مشاور میتوانید برنامه روزانه را مشاهده کنید. شما میتوانید برنامه های روزانه را از طریق همین سایت دریافت کنید. توجه داشته […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 47