کامل ترین بودجه بندی هنر برای کنکور 1401


جهت مشاوره در زمینه کامل ترین بودجه بندی هنر برای کنکور 1401

کامل ترین بودجه بندی هنر برای کنکور 1401


یکی از مهم ترین نکاتی که در زمان ثبت نام کنکور 1401 باید به آن توجه داشته باشید ،آگاهی از کامل ترین بودجه بندی هنر برای کنکور 1401 است.

در ادامه ی این مقاله ما قصد داریم این موضوع را برای شما شرح دهیم .


کامل ترین بودجه بندی هنر برای کنکور


در کنکور هنر، سوالات این رشته بیشتر از سه سال دوره دوم متوسطه شاخه “فنی و حرفه ای و کارو دانش” طرح میشود .


کامل ترین بودجه بندی هنر برای کنکور 1401


در این مقاله ما برای شما بودجه بندی  درس های دفترچه  کنکور هنر به ترتیب دفترچه سوالات قرار دادیم، که از پرداختن به دروس غیر ضروری خودداری کنید.
 کامل ترین بودجه بندی انسانی  برای کنکور 1401 می توان به دو دسته تقسیم کرد  :

  • دروس عمومی
  • دروس اختصاصی
بودجه بندی ادبیات کنکور هنر 1401
سال 98 سال 99 سال 1400
معنی لغت 3 سوال 3 سوال 3 سوال
املا 3 سوال 3 سوال 3 سوال
تاریخ ادبیات 1 سوال 1 سوال 1 سوال
دستور زبان 5 سوال 5 سوال 5 سوال
آرایه ادبی 4 سوال 4 سوال 4 سوال
قرابت معنایی 9 سوال 9 سوال 9 سوال
مجموع سوالات 25 سوال 25 سوال 25 سوال

بودجه بندی عربی کنکور هنر 1401
سال 98 سال 99 سال 1400
ترجمه و تعریب 10 سوال 10 سوال 10 سوال
درک مطلب 4 سوال 4 سوال 4 سوال
تحلیل صرفی 3 سوال 3 سوال 3 سوال
اعراب گذاری 1 سوال 1 سوال 1 سوال
قواعد 7 سوال 7 سوال 7 سوال
مجموع 25 سوال 25 سوال 25 سوال


بودجه بندی دین و زندگی کنکور هنر 1401
سال 98 سال 99 سال 1400
دهم 9 سوال 9 سوال 9 سوال
یازدهم 8 سوال 9 سوال 9 سوال
دوازدهم 8 سوال 7 سوال 7 سوال
مجموع 25 سوال 25 سوال 25 سوال


بودجه بندی زبان کنکور هنر 1401
سال 98 سال 99 سال 1400
گرامر 4 سوال 4 سوال 5 سوال
واژگان 8 سوال 8 سوال 7 سوال
درک مطلب 8 سوال 8 سوال 8 سوال
کلوز تست 5 سوال 5 سوال 5 سوال
مجموع 25 سوال 25 سوال 25 سوال

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور هنر 1401
سال 98 سال 99 سال 1400
هنر پیشا تاریخی ایران 2 سوال 2 سوال 1 سوال
هنر ایران باستان 1 سوال 1 سوال 1 سوال
هند 6 سوال 6 سوال 5 سوال
اژه و یونان 1 سوال 1 سوال 2 سوال
قرون وسطی 2 سوال 2 سوال 0سوال
خوشنویس 1 سوال 2 سوال 1 سوال
هنر پیشا تاریخی جهان 1 سوال 1 سوال 2 سوال
چین و ژاپن 3 سوال 2 سوال 5 سوال
بین النهرین 2 سوال 1 سوال 1 سوال
هنر اسلامی ایران 1 سوال 2 سوال 2 سوال
هنر رنسانس 20 سوال 20 سوال 20 سوال
چاپ سوال سوال سوال
سبک های هنری سوال سوال سوال
صنایع دستی سوال سوال سوال
عکاسی سوال سوال سوال
موسیقی سوال سوال سوالسوال
نمایش سوال سوال سوال
مجموع سوالات 35 سوال 35 سوال 35 سوال


بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ هنر


Click

بودجه بندی درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر 1401
سال 98 سال 99 سال 1400
اعداد حقیقی 1 سوال
معادله 2 سوال 2 سوال 3 سوال
نسبت و تناسب 2 سوال 1 سوال 1 سوال
رادیکال 5 سوال 3 سوال 3 سوال
هوش هندسی 1 سوال 1 سوال 2 سوال
درصد 1 سوال 1 سوال 1 سوال
چند ضلعی سوال 1 سوال 1 سوال
اعداد گویا سوال 1 سوال سوال
مثلث 1 سوال 1 سوال 1 سوال
الگو سازی سوال سوال سوال
چندضلعی سوال 1 سوال 1 سوال
تبدیلات هندسی 2 سوال 1 سوال 1 سوال
هندسه در فضا 1 سوال 1 سوال 1 سوال
دایره سوال سوال سوال
فشار سوال سوال سوال
گرما سوال سوال سوال
کار و انرژی سوال سوال سوال
نور سوال سوال سوال
خواص مواد سوال سوال سوال
مجموع سوالات سوال سوال سوال

بودجه بندی ترسیم فنی کنکور هنر 1401
سال 98 سال 99 سال 1400
تاریخچه 1 سوال 1 سوال 1 سوال
مثلث 7 سوال 9 سوال 11 سوال
چند ضلعی 8 سوال 6 سوال 7 سوال
ترسیمات هندسی 2 سوال 2 سوال 1 سوال
برش و تداخل 8 سوال 7 سوال 7 سوال
جایگاه خط و صفحه 4 سوال 5 سوال 2 سوال
رسم سه نما سوال سوال سوال
مجهول یابی سوال سوال سوال
تصاویر سه بعدی سوال سوال سوال
هندسه احجام سوال سوال سوال
مقیاس سوال سوال سوال
نقشه کشی معماری سوال سوال سوال
مکعبات کوچک سوال سوال سوال
مجموع سوالات 30 سوال 30 سوال 30 سوال


بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی کنکور هنر
سال 98 سال 99 سال 1400
عناصر و کیفیات بصری 9 سوال 8 سوال 8 سوال
شناخت تکنیک و ابزار 3 سوال 3 سوال 3 سوال
شناخت آثار هنرمندان 1 سوال 1 سوال 1 سوال
شناخت سبک های هنری 7 سوال 8 سوال 7 سوال
مبانی طراحی گرافیک سوال سوال سوال
سایر موضوعات سوال سوال سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال


بودجه بندی خلاقیت نمایشی در کنکور هنر 1401
سال 98 سال 99 سال 1400
عناصر نمایش 5 سوال 5 سوال سوال
نمایش در شرق 5 سوال 5 سوال سوال
ماسک و گریم 5 سوال 5 سوال سوال
نمایش در ایران 15 سوال 15 سوال 15 سوال
نمایش عروسکی سوال سوال سوال
سینمای ایران 3 سوال 5 سوال 3 سوال
مباحث فنی سینما 7 سوال 5 سوال 4 سوال
سینمای ملل 5 سوال 5 سوال 3 سوال
سبک های سینمایی سوال سوال سوال
کارگردانان خلاق دوره صامت سوال سوال سوال
درک تصویر سوال سوال سوال
اسطوره حمایت سوال سوال سوال
انیمیشن سوال سوال سوال
مجموع سوالات 15 سوال 15 سوال 15 سوال

بودجه بندی خواص مواد در کنکور هنر 1401
مبحث تعداد سوالات کنکور 98 تعداد سوالات کنکور 99 تعداد سوالات کنکور 1400
موادومصالح  3 سوال 2 سوال 1 سوال
کاغذ و چاپ  4 سوال 1 سوال 1 سوال
شیشه  1 سوال 2 سوال 3 سوال
الیاف نساجی 2 سوال 1 سوال 1 سوال
شیمی رنگ 1 سوال 3 سوال 3 سوال
عکاسی 1 سوال 2 سوال 1 سوال
ابزار و اسلوب های هنری 3 سوال 1 سوال 2 سوال
مرمت و موزه داری 1 سوال 2 سوال 3 سوال
حلال ها و رنگ برها 1 سوال 2 سوال 2 سوال
چسب 1 سوال 2 سوال 2 سوال
آلات موسیقی 2 سوال 2 سوال 1 سوال

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کامل ترین بودجه بندی هنر برای کنکور 1401 میتوانید با شماره های زیر تماس گرفته و از مشاوران راهنمایی لازم را دریافت کنید :


unnamed 2

تماس از تلفن ثابت بدون کد 9099071613


تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد / ساعت 8 صبح تا 12 شب / حتی ایام تعطیلبرگزاری این از مون به دو صورت  انجام میشود :

1 1عملی

2 4تستی


questions از دروس تخصصی کنکور “هنر” که میتوان به آن اشاره کرد :

درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی، فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویر تجسمی، خلاقیت نمایشی ،خلاقیت موسیقی و خواص مواد اشاره کرد .مطالب مرتبط :


کامل ترین بودجه بندی ریاضی برای کنکور 1401

کامل ترین بودجه بندی تجربی برای کنکور 1401

کامل ترین بودجه بندی انسانی برای کنکور 1401


به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه کامل ترین بودجه بندی هنر برای کنکور 1401 ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1569
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور