چگونگی قبولی در دانشگاه علم و فرهنگ 1400 – شرایط لازم


جهت مشاوره در زمینه چگونگی قبولی در دانشگاه علم و فرهنگ 1400 – شرایط لازم

چگونگی قبولی در دانشگاه علم و فرهنگ


چگونگی قبولی در دانشگاه علم و فرهنگ 1400 –

شرایط لازم


در این مقاله قصد  داریم چگونگی قبولی در دانشگاه علم و فرهنگ 1400 – شرایط لازم به طور کامل برای داوطلبان دنشگاه صدا و سیما توضیح دهیم .شهریه جدید دانشگاه علم و فرهنگ

شهریه دانشگاه علم و فرهنگ

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ

Click 1

چگونگی قبولی در دانشگاه علم و فرهنگ 1400 – شرایط لازم

در ادامه این مقاله همه شرایط را تئضیح دادیم.

تاریخچه دانشگاه علم و فرهنگ  :

این دانشگاه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ آعاز کرد و پس از کسب موفقیت ها و امتیازات متعدد در سال ۱۳۸۴ بارتقای موسسه آموزش عالی جهادد دانشگاهی به دانشگاه علم و فرهنگ موفقت شد .
این دانشگاه در قالب چهار معاونت آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی ،پشتیبانی، و پنج دانشکده فنی و مهندسی،هنرو معماری ،علوم انسانی فعالیت میکند و بیش از ۸۰۰ عضو هیات علمی دارد .

شرایط دانشگاه علم و فرهنگ  :

اعتقاد به دین مبین اسلام
تابعیت نظام جموهوری اسلامی
رعایت مقررات دانشگاه
لیست دانشکده هتی دانشگاه علم و فرهنگ :
دانشکده فنی و مهندسی
هنر و معماری
علوم انسانی
علوم پایه و گردشگری
دپارتمان نفت و گاز
رشته های با کنکور علم و فرهنگ در گروه آزمایشی ریاضی:

مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، آمار و سنجش آموزشی، آمار و کاربردها، معماری داخلی، مهندسی ایمنی، مهندسی برق، رشته‌های حسابداری، روانشناسی، مدیریت بازرگانی، میدریت جهانگردی، مدیریت صنعتی و مدیریت فرهنگی هنریگروه علوم انسانی :

گروه علوم تجربی :

حسابداری، روانشناسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، مدیریت صنعتی و مدیریت فرهنگی و هنری

گرده هنر :

ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس، نقاشی و هنر اسلامی


مقطع كارشناسي پیوسته:

حسابداري

مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني

مديريت فرهنگي و هنري

روانشناسي باليني

حقوق

مقطع كارشناسي ناپيوسته

حسابداري

مقطع كارشناسي ارشد

مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي

مديريت رسانه هاي ورزشي

حقوق خصوصي

حقوق كيفري و جرم شناسي

مطالعات فرهنگي

مديريت MBA

روانشناسي خانواده درماني

مقطع دكتري

حقوق خصوصي

روانشناسي باليني


پروهشگاه و پژوهشکه های دانشگاه علم و فرهنگ :

ژوهشگاه رویان

پژوهشگاه ابن ‏سینا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

پژوهشكده برق

سازمان جهاد دانشگاهی شریف

پژوهشكده توسعه صنایع شیمیایی

پژوهشكده فناوری اطلاعات و ارتباطات

پژوهشكده علوم بهداشتی

پژوهشكده گیاهان دارویی

پژوهشكده علوم پایه كاربردی

پژوهشكده فرهنگ و هنر


آدرس دانشگاه علم و فرهنگ :

بلوار اشرفی اصفهانی – نرسیده به پل اتوبان همت – خیابان شهید قموشی – خیابان بهار – دانشگاه علم و فرهنگ

شماره تماس :

۴۴۲۱۸۱۷۱

ادرس سایت :

www.usc.ac.ir

لیست رشته های بدون کنور دانشگاه های غیر اتتفاعی :

گروه ریاضی و فیزیک:”


گروه ریاضی و فیزیک
فیزیوتراپی

مهندسی عمران

مهندسی معماری

مهندسی صنایع

مهندسی نقشه برداری

معماری داخلی

مهندسی کامپیوتر

علوم کامپیوتر

مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک

مهندسی هوافضا

مهندسی انرژی

مهندسی شیمی

شیمی محض

شیمی کاربردی

علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی ایمنی صنعتی

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی خاک


علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی خط و سازههای ریلی

مهندسی مواد و متالورژی

کاردانی فنی عمران

کاردانی فنی برق

کاردانی نقشه برداری

کاردانی معماری

مدیریت امور گمرکی

مدیریت بازرگانی

مدیریت امور بانکی


مدیریت بیمه


مذیریت صنعتی

مدیریت مالی


مدیریت دولتی


کاردانی حسابداری

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی حسابداری

کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی


کاردانی مخابرات


کاردانی شهرسازی

کاردانی حقوق قضایی

کاردانی اقتصاد کار و بهره وری

کاردانی اشتغال

کاردانی بیمه

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی آمار

کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی

علم اطلاعات و دانش شناسی


فقه و حقوق اسلامی

حقوق

جغرافیا

حسابداری

علوم ورزشی

علوم تربیتی

ریاضیات و کاربردها

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

اقتصاد کشاورزی

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

زیست فناوری

هتلداری

علوم و مهندسی جنگل

باستان شناسی

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

جامعه شناسی

آمار

کاردانی نقشه برداری

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

زیست فناوری

زیست شناسی گیاهی

آمار و سنجش آموزشی

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی جنگل

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی فنی جوشکاری

روانشناسی

گردشگری

هتلداری

مهندسی فضای سبز

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی مدیریت بازرگانی


کاردانی امور بانکی

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی هتلداری

مدیریت و بازرگانی دریایی

کاردانی حقوق قضایی

فقه و حقوق اسلامی

علوم و مهندسی آب

مهندسی نقشه برداری

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی صنایع مبلمان

روانشناسی

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی تکنولوژی محیط زیست

کاردانی امور زراعی وباغی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

جغرافیا

روزنامه نگاری

زمین شناسی

مهندسی ساخت و تولید

مترجمی زبان عربی

زبان و ادبیات عربی

علوم قرآن و حدیث

فقه و حقوق اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و عرفان اسلامی

اقتصاد

علوم سیاسی

شیعه شناسی

زبان و ادبیات فارسیگروه تجربیزیست شناسی جانوری
زیست شناسی دریا
زیست فناوری
شیمی کاربردی
شیمی محض
مهندسی شیمی
گیاه پزشکی
زمین شناسی
اقتصاد کشاورزی
مهندسی پزشکی
مهندسی پلیمر
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی خاک
مهندسی اپتیک و لیزر
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کاردانی امور اراضی
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی
کاردانی پالایش گاز
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
مهندسی برق
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک
مهندسی نقشه برداری
معماری داخلی
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر
مهندسی انرژی
مهندسی شهرسازی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
مهندسی هوافضا
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی خط و سازه های ریلی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی ساخت و تولید
ریاضیات و کاربردها
کاردانی نقشه برداری
کاردانی فنی عمران
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی مکانیک
مهندسی هوافضامهندسی هوافضا
کاردانی معماری
کاردانی معماری سنتی
کاردانی شهرسازی
کاردانی فنی جوشکاری
کاردانی آمار
علوم مهندسی
حسابداری
مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه
مدیریت صنعتی
مدیریت مالی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت و بازرگانی دریایی
مدیریت فرهنگی هنری
کاردانی حسابداری
کاردانی بیمه
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی مدیریت بازرگانی
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات فارسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
علوم ورزشی
روانشناسی
روابط عمومی
جامعه شناسی
آمار و سنجش آموزشی
شیعه شناسی
باستان شناسی
علوم سیاسی
جغرافیا
کاردانی مخابرات
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی حقوق قضایی
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی امور دولتی
علوم سیاسی
کاردانی اشتغال
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
کاردانی هتلداریگروه علوم انسانیکاردانی گردشگری
کاردانی علوم قضایی
کاردانی بیمه
کاردانی حسابداری
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی امور دولتی
کاردانی هتلداری
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی اشتغال
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
کاردانی روابط کار
تاریخ اسلام
زبان و فرهنگ عربی
حسابداری
علم اطلاعات و دانش شناسی
فرهنگ و معارف اسلامی
علوم تربیتی
علوم ورزشی
مدیریت بازرگانی
زبان و ادبیات فارسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدیریت صنعتی
مدیریت بیمه
حقوق
جغرافیا
مدیریت مالی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت دولتی
فقه و حقوق اسلامی
روانشناسی
علوم تربیتی
کاردانی امور دولتی
مشاوره
اقتصاد
مدیریت کسب و کارهای کوچک
گردشگری
هتلداری
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
فلسفه و کلام اسلامی
معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور فرهنگی
زبان شناسی
مامایی بدون کنکور
مددکاری اجتماعی
علوم قضایی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
گردشگری
روابط عمومی
روزنامه نگاری
مدیریت فرهنگی هنری
هتلداری
زبان و ادبیات عربی
شیعه شناسی
فلسفه و حکمت اسلامی
باستان شناسی
گروه هنرکاردانی گرافیک
کاردانی انیمیشن
کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی
کاردانی باستان شناسی
کاردانی هنر سفالگری
کاردانی گرافیک
ارتباط تصویری
تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
طراحی صنعتی
مرمت بناهای تاریخی
طراحی لباس
ارتباط تصویری
سینما
نقاشی
نوازندگی موسیقی ایرانی
طراحی پارچه
هنر اسلامی
ادبیات نمایشی
کتابت و نگارگری
نمایش عروسکی
هنر اسلامی
تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
طراحی و ساخت طلا و جواهر
مرمت بناهای تاریخی
عکاسی
کارگردانی تلویزیون
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانی
آموزش زبان انگلیسی
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات


 زبان های خارجهکاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانی
آموزش زبان انگلیسی
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه چگونگی قبولی در دانشگاه علم و فرهنگ 1400 – شرایط لازم ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1569
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور