لیست اسامی قبول شدگان ۱۳ کد رشته خاص کنکور 99 مشاهده کنید


جهت مشاوره در زمینه لیست اسامی قبول شدگان ۱۳ کد رشته خاص کنکور 99 مشاهده کنید

 اسامی قبولی نهایی برای آن دسته از متقاضیانی که در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ کدهای خاص اعلام شده بود، در سایت سازمان سنجش منتشر شد.


لیست اسامی قبول شدگان ۱۳ کد رشته خاص کنکور 99 مشاهده کنید

لیست اسامی قبول شدگان ۱۳ کد رشته خاص کنکور 99 

نام خانوادگی – نام 4رقم آخر کدملی رشته محل قبولی
ابراهيمي – دانيال 1167 45330 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
ابراهيمي پوركپته – ابوالفضل 2383 33014 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي ساوه
ابراهيمي رياض – مائده 5340 41194 – اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز
ابراهيمي شكاري – علي 5560 32402 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي سمنان
ابراهيمي نژاد – فريبا 5654 38107 – علوم ارتباطات اجتماعي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
ابكار – احمدرضا 6822 32034 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بم
ابهجي عزابادي – محمدعرفان 1636 32018 – داروسازي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
ابوئي مهريزي – اميرحسين 8411 32955 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي يزد
اجاكه – مبينا 5815 47875 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري
احدي كرين – طهورا 6066 34568 – نقاشي|دانشگاه شاهد-تهران
احمدوند – فردين 6532 32895 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي همدان
احمدي – الهه 9448 47362 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
احمدي – اميررضا 5014 45844 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
احمدي – محمدرضا 7879 30468 – فيزيك|دانشگاه شاهد-تهران
احمدي – ياسين 829 32025 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
احمدي دلسم – كوثر 2539 45009 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري
احمدي كوشك – شقايق 1960 31840 – پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
احمديان – ايدا 1735 47564 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه
اخباري – محمدسجاد 7827 30468 – فيزيك|دانشگاه شاهد-تهران
اخلاقي گرمجاني – مونس 5892 47900 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
اخوان ينكجه – فاطمه 577 33022 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي سراب
ارجمند – ثمينه 6092 33811 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران
ازادمركيد – فرشته 7685 46192 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج
ازادي شيبكوه – زينب 826 47483 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان
اسا – جمال 3073 46928 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
استادي – مصطفي 9851 44260 – اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد
اسدي – اميرحسين 9351 47348 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين
اسدي – فاطمه 7773 41880 – اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
اسدي الموتي – زهرا 1689 46390 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
اسدي پيري – محمد 3654 32785 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد
اسكندري – محمدرضا 6578 32969 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي ابادان
اشتهاردي – علي 7995 46207 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
اشجع – محمدرضا 1598 34588 – كارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
اشرف زاده – محمد 8332 32018 – داروسازي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
اشرفي دهكردي – اميرمحمد 7543 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
اصانلو – معصومه 2091 38107 – علوم ارتباطات اجتماعي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اصغري – حسين 7959 47894 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
اصلاني – محمدحسين 2438 33810 – فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران
افتخاري – مهدي 9408 32020 – پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
افضلي گروه – محمدامين 9488 47459 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
افغاني پور – مجتبي 7971 32034 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بم
اقاياني – زينب 5306 46391 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
اكبري – مهديه 9451 33805 – جامعه شناسي|دانشگاه شاهد-تهران
اكبري پوركاني – علي 4373 45764 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان
اكبري خراجي – محمدحسين 8489 40457 – اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز
اكبري كشتلي – مهدي 187 47713 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت
اكبريان – سجاد 7276 48049 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان
اكبريان – فائزه 4984 46150 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
اكرم ناظم – حسن 4407 32019 – داروسازي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
اگين – عليرضا 1081 32099 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
الله ياري – حسن 2878 31886 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي اروميه
الهي قرابقلو – مهدي 4235 32020 – پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
الهي نيا – زهرا 6978 47046 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
الوندي سطوت – عليرضا 608 32973 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي اسداباد
الياسي – اميرحسين 2702 35593 – علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
امامي سيرت – عباس 4621 35593 – علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
اماني بني – علي 2011 46545 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد
امرائي – رضا 8861 45815 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك
اميدزاده – نگين 6701 47813 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
اميدي – احسان 6321 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
اميري – علي 1453 31986 – فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي ايلام
اميري جزه – اميرارسلان 496 42718 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري
اميري مكوندي – ساسان 751 46872 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
امين نژاد – اتنا 7351 30467 – علوم كامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران
اميني – ريحانه 5069 38014 – مهندسي كامپيوتر|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اميني – سعيد 8817 47596 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان
اميني جورابادي – علي 2400 32051 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
اميني كهريزسنگي – محمد 2178 31796 – تكنولوژي اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران
انصاري – اميرحسين 5221 45372 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
انصاري زاد – شهرام 4103 46812 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
انصاريان – حسين 5074 46744 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
ايران نژادچلك – سعيد 5252 33022 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي سراب
باباپوردولت اباد – زهرا 8009 46392 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
باران چشمه – فاطمه 8702 33809 – علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران
باصري ازغندي – محمد 7701 46620 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
باقرمهربان – سعيد 4648 32148 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
باقري – رضا 5718 31976 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
باقري – محمدمهدي 1132 46109 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
باقريان موحد – فاطمه 651 33811 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران
باهوش اغميوني – فاطمه 1213 35484 – علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران
بايندريان – فراز 8454 30468 – فيزيك|دانشگاه شاهد-تهران
بختياري – فرهاد 2882 41915 – اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
بختياريان – بهرام 9311 46927 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
بخشي گرمي – نگين 8245 32529 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي شيراز
براري كيخا – عرفان 3811 32257 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد
برزوئي – اتنا 5725 30466 – رياضيات وكاربردها|دانشگاه شاهد-تهران
برسلاني – محيا 9818 40507 – اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
برهاني – ليلا 45 46394 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
بساكي – حسن 6226 47946 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
بسطامي – رضا 505 46870 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
بشيري – نازنين 2231 47590 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
بصيري خياوي – مژگان 5116 46074 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
بكويردي – فاطمه 119 46490 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
بهرام زاده – عبيد 7241 47584 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
بهراميان – مهدي 2602 31931 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
بهروش – علي 5412 34588 – كارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
بهزاد – اميرحسين 4104 41314 – اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
بهزادوكيل اباد – محمدجواد 6368 46058 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل
بهشتي – سيدحيدر 3823 35483 – روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران
بوربور – زينب 7692 46390 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
بي غم حسن كياده – زهرا 8831 38107 – علوم ارتباطات اجتماعي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
بيات – محمد 3095 44864 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد
پاچنگ – مريم 4661 45121 – اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس
پارسا – كوثر 801 35483 – روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران
پازوكي – مژده 4713 46888 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
پايدار – حديث 6341 45823 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
پورحاجي زاد – علي 6018 31846 – فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
پورسردار – شايان 9445 33035 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي شوشتر
پورطهماسب – محمدحسن 4667 32051 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
پوزار – اميرحسين 7620 48083 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان
پيرمراديان – علي 8299 45307 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
پيري لله لو – اميرحسين 2176 45849 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
پيوند – اويس 9267 47983 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس
تاب – جميله 6930 47999 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس
تاج بخشيان – مهديه 5768 38107 – علوم ارتباطات اجتماعي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
تاجران ممتاز – محمدطاهر 5544 46248 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام
تبريكي – فرزاد 8329 34588 – كارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
تقوي – مسعود 2225 31830 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
تقي نژاد – زهرا 6931 46394 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
توسلي نوروزي – فاطمه 7789 46394 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
تيرگر – علي 2311 32034 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بم
جاروبي – عليرضا 9112 46368 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري
جاويد – فاطمه 4006 38108 – مشاوره|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
جباري – فائزه 8821 32819 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري
جباري – فاطمه 8688 47258 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر
جبالبارزي – محمدرضا 8484 32955 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي يزد
جرجاني – بهزاد 9060 32330 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
جشان – محمد 7821 32025 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
جعفرابراهيمي – محمدرضا 634 32074 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
جعفري – فاطمه 6072 33809 – علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران
جعفري – هدا 3606 48029 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان
جعفري – يگانه 4396 45455 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
جعفري پور – علي 9615 45135 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس
جعفري چاشمي – عارف 6234 47014 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
جعفري خشت – فاطمه 4395 32094 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
جعفري مندي – اميررضا 2282 46738 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
جلالي – تارا 5925 45321 – ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
جلالي – فاطمه 2018 35608 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
جليلي فراشاه – سيدمحمدحسان 6454 40350 – مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
جمال ابادي – سجاد 7411 43013 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري
جهاني – ارين 3890 33035 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي شوشتر
جهاني علمداري – اميرحسين 8689 45849 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
جوادي – محمد 8798 46986 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
جواهري قاضياني – اميرحسين 110 33812 – مددكاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران
چاجوئي – جواد 3035 43123 – اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
چارچاله – عبدالصمد 4616 47983 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس
چكيده – سهيلا 7204 32436 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
چمي – اميرحسين 8341 30469 – مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران
چهري – عليرضا 7216 47534 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه
چوپان شمس ابادي – دلاور 9817 46634 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
چوگان – سحر 511 47651 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان
حاتمي – امين 7643 46630 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
حاج رضائي – فاطمه 6807 45740 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
حاجي هادي – محمدمهدي 685 30469 – مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران
حجازي پور – سيده طهورا 1729 38014 – مهندسي كامپيوتر|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حسن پور – زهرا 9325 46394 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
حسن زاده – محمدمهدي 6583 46779 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
حسن زاده رزكناري – فاطمه 5962 35483 – روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران
حسنلو – اميررضا 9700 42228 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
حسنلو – زهرا 3302 46192 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج
حسين ميرزائي بني – علي 4881 32955 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي يزد
حسيني – پرياسادات 2716 32104 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
حسيني – زينب سادات 2126 35608 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
حسيني – فاطمه سادات 1270 38282 – فقه وحقوق اسلامي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حسيني افشار – سيدحسين 2391 45758 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان
حسيني انزابي – حنانه 4158 33807 – علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران
حسيني تبار – سيدرضا 2391 32257 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد
حسيني روزبهاني – محمدمهدي 978 31793 – پزشكي|دانشگاه شاهد-تهران
حق پناه سياسر – احمد 9534 47122 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
حق طلب – محمد 4280 35611 – فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
حكمتي – دلنيا 9038 42235 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه
حليمي – دانيال 793 32393 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي سمنان
حيدري – سينا 1093 35486 – مديريت دولتي|دانشگاه شاهد-تهران
حيدري – علي 1262 44891 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري
حيدري – محسن 4984 42037 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
حيدري – مريم 9584 47896 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
حيدري زادي – احمدرضا 6046 46254 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
حيدري لري – اسماعيل 8950 47464 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
حيدري مهر – فائزه 5702 47948 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
حيدريان – محمدامين 2998 33022 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي سراب
خادمي – مهرشاد 8740 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
خالقدادي حسن بلبل – نرگس 1266 35608 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
خدمتي باويل – محمدمهدي 8024 35593 – علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
خسروپرويز – اميررضا 2070 47825 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري
خسروي – مبين 8245 46002 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
خلج كامراني – مبينا 5916 38105 – حقوق|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
خلجي – عليرضا 8387 32016 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
خلجي – فاطمه 4028 46193 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج
خليل طهماسبي – حميد 587 46541 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد
خليل نژاد – مرضيه 7561 46394 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
خليلي – علي 9359 35592 – كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
خوران – هادي 5262 42275 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل
خوش رورشتخوار – زينب 5821 35608 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
دادرس – محمدياسين 5878 32318 – فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
دارابي گرگلاني – يزدان 9542 44477 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم
دارارشتخواري – فاطمه 1404 46708 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
داميار – ابوالحسن 1105 32018 – داروسازي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
دانا – سارينا 1416 45987 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
داودي – صابر 2141 32099 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
داودي – محمدرضا 4293 46902 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
داودي طلب – سيدعليرضا 471 35607 – فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
داوري فيلشور – علي 4639 46743 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
درزي مطلق – محمدجواد 9063 41758 – اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
درويش محمدي چهارمن نيم – سميرا 8217 45608 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
درويشي – محمدحسين 9386 32016 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
دشتي – فاطمه 4189 46714 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
دشتي – ميلاد 2212 45057 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك
دهداري – عليرضا 5076 46313 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
دهقان – فاطمه 594 30470 – مهندسي پزشكي|دانشگاه شاهد-تهران
دهقان – ليلا 9370 35606 – روانشناسي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
دهقاني – رضا 1817 31851 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
دوستي – محمدمهدي 4245 47349 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين
ديناري – محمدهادي 1461 33035 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي شوشتر
ذوالفقاري – عطيه 8088 46713 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
رئيسي دستگردي – مائده 1063 46560 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد
رئيسي سرتشنيزي – علي 9379 35592 – كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
رئيسي سرتشنيزي – عليرضا 5514 41489 – اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز
راد – امير 7127 44589 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد
راستگو – علي 5779 45277 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
راستي مطلق – ايمان 1754 46300 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
رام يار – اميرحسين 7808 32955 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي يزد
رجبي – محمدنويد 2983 43163 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
رجبي زاده برائي – زهرا 3503 33806 – حقوق|دانشگاه شاهد-تهران
رحماني – محمدامين 9377 30591 – كاردان فني الكترونيك|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
رحماني مرزباني – حسين 1927 47583 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
رحمتي – اميرحسين 8725 45018 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم
رحيم زاده – سحر 9780 45984 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
رحيمي – مهرداد 3631 32973 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي اسداباد
رحيمي – نازنين 974 47193 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز
رستم زاده تكله – شاهين 7683 31869 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
رستمي – مهدي 2138 44880 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري
رسولي – محمد 9882 31831 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
رسوليان اراني – فاطمه 1947 35483 – روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران
رشيدي – محمدحامد 5984 32018 – داروسازي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
رضائي – اشكان 9513 45060 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك
رضائي – رضا 3190 45314 – ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
رضائي – زهراسادات 6241 46391 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
رضائي – مهدي 8231 43982 – اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد
رضائي پورطالمي – زهرا 4664 46393 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
رضائي فر – مهدي 3704 33022 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي سراب
رضائي ميرقائد – سلمان 2279 46811 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
رضاپور – متين 1651 46003 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
رضايي ازاد – عليرضا 6743 33055 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي مراغه
رضواني – محمدجواد 2606 46584 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند
رفيعي – محمدرضا 2180 43647 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان
رفيعي نيا – مسعود 3229 40378 – مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
رنج كش اراني – علي 1858 46160 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
رنكاني – اميرحسين 739 32862 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي مشهد
روان پرست – مرتضي 4634 32895 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي همدان
روشن – زهرا 9330 30466 – رياضيات وكاربردها|دانشگاه شاهد-تهران
روشن – سمانه سادات 5955 32402 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي سمنان
روشنائي – علي رضا 7286 46794 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
روشنگر – پژمان 8756 46802 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
روشي – عارف 7364 48017 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
زارع – هژير 4858 45952 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
زارع سنگدرازي – سيدمصطفي 7132 45258 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
زحمت كش گليان – محمدرضا 3813 46607 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
زرنگ – علي 6375 45139 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس
زمانيان – حسنا 7858 48073 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
زنگنه – حسن 1555 32356 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي زنجان
زياري – فاطمه 6364 41606 – اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
ژوبين پرور – علي 4352 45130 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس
ساري – محمد 2065 46832 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
ساعي نيا – مهدي 7165 45995 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
سالاري – اميرحسين 7610 46602 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
سبحاني – ارش 9304 47430 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
ستانچه – بشري 1105 45082 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد
ستوده نيا – جواد 8100 45322 – ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
سحاب علي پناه – اميرحسين 143 32973 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي اسداباد
سرافرازي – اميرحسين 2998 31841 – تكنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
سرگزي – ساناز 6951 47040 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
سروري – محمد 3051 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
سعيد – نرگس السادات 3533 33811 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران
سعيدي فر – يوسف 4043 32034 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بم
سلطاني – ابوالفضل 6293 35487 – مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران
سلطانيان – رضا 2775 47346 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين
سلمان زاده – ميلاد 9347 31850 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
سليماني – رقيه 1754 45485 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان
سليماني – فرشته 5702 35610 – روانشناسي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
سليماني زاده – الهه 5866 46393 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
سليماني فر – الهه 9462 45906 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز
سليماني نجف ابادي – نگين 6658 45490 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر
سليمي – عليرضا 495 32074 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
سميعي – عليرضا 8750 30578 – مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
سنائي زاده نقنه – اسما 4996 32356 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي زنجان
سوري – علي 6472 31851 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
سوسني – علي 9431 46300 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
سياه كمري – كيارش 7289 32074 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
سيدسلماسي – سيدسجاد 3355 45858 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
شادمان اذربولالو – مهدي 9735 33055 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي مراغه
شاكري – اشكان 1168 44350 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
شالي – امير 2262 46004 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
شاه بختي – محمدحسن 5676 42497 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
شاهپري – علي 2172 46812 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
شاهسون ماركده – مهدي 4047 31976 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
شاهمرادي – علي 8640 34588 – كارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
شجاعي – محمد 9190 46771 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد
شريفي – فاطمه 9307 45285 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
شعباني – رضا 3734 35484 – علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران
شفيعي – علي 844 33808 – علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران
شمسيني غياثوند – فائزه 2921 47362 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
شهپري بنشتي – اشكان 9759 46814 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
شهري زاده – محمدمهدي 8591 48091 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
شواخي زواره – محبوبه 5079 46164 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
شوروزي – احمدرضا 4884 46620 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
شيخ سفلي – زينب 9840 33809 – علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران
شيخ مهدي – نيما 6422 32973 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي اسداباد
شيخ ويسي – اتنا 1125 47093 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
شيرمردي – معين 6545 48117 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
شيرواني سعادت ابادي – عرفان 9724 44461 – اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
شيري – محمدمهدي 1974 46812 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
صابرمنش – سارا 1752 47030 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
صابري – محمدعلي 1014 46363 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
صادقي – سيدمعين 1009 31831 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
صادقي – شجاع الدين 1251 47326 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز
صادقي خراشاد – يلدا 7062 47028 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
صادقي كردخيلي – علي 6970 40363 – مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
صالح كندري – زينب 2735 38280 – روانشناسي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
صالحي – شكراله 908 32976 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي اسفراين
صالحي – مريم 13 47039 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
صالحي – ياشار 4231 47371 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان
صالحي چلچه – مهدي 1781 46542 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد
صالحي فرد – پيمان 8917 46093 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
صالحي مرزيجراني – علي 5447 32016 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
صالحيان اميري – زهراسادات 6369 38105 – حقوق|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
صبور – نرگس 1707 46342 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /
صبوري ازاد – ابوالفضل 7691 47349 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين
صداقتي – حسين 377 46814 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
صديقي – فاطمه 3757 35484 – علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران
صرفه جو – معصومه 7376 46885 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
صفي پور – عرفان 5307 33035 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي شوشتر
طاطار – محمدصفا 5985 32370 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
طاهري – الهه 6421 47362 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
طاهري – محمدمهدي 8519 40370 – مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
طاهري بني – زهرا 7346 46560 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد
طاهري فر – اميد 4598 48096 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
طاهري كيا – محمد 8208 46903 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
طاوسي – اميرحسين 6441 35486 – مديريت دولتي|دانشگاه شاهد-تهران
طيبي – زهرا 8117 46862 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
طيبي – محمدمسعود 9856 46101 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
طيبيان مجرد – فاطمه 5275 46308 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر
ظريف نيا – دريا 9598 38014 – مهندسي كامپيوتر|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
ظفرنيا – سپيده 8688 46449 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
ظهرابي سالاري – علي 3753 32790 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد
عابدي – سجاد 8256 46629 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
عابدي فر – محمدحسين 2650 47425 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
عابدين زاده گلنگشي – عليرضا 9772 45509 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك
عابديني بناب – رضا 1815 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
عبادي خوش – بهنام 4795 48066 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان
عباس نيا – مهران 8541 45134 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس
عباسي – عليرضا 4539 47546 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه
عباسي فرد – حميده 6391 33811 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران
عبدالله – محمدرضا 7160 40619 – اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
عبداللهي – احمدرضا 1638 35611 – فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
عبداللهي – بهنام 1855 45954 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
عبداللهي مهماندوستي – فاطمه زهرا 6963 30466 – رياضيات وكاربردها|دانشگاه شاهد-تهران
عبداله پور – امير 581 42222 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
عبداله پور – سينا 4827 46055 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل
عبداله نژاد – محمدرضا 8467 46536 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد
عبدالهي – الهه 9559 47869 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري
عبدالهي ارپناهي – عرفان 4867 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
عبدي – مريم 3918 46335 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /
عربي – احمدرضا 4001 32436 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
عسگري – حميدرضا 2361 47359 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
عسگري – محمدجواد 6371 45999 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
عشرت – فاطمه 1852 30466 – رياضيات وكاربردها|دانشگاه شاهد-تهران
عطارزاده – محسن 1779 40123 – اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
عظمي قلعه – سينا 8119 47582 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
علائي يورتچي – محدثه 8111 35484 – علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران
علي ابادي – سيداميرحسين 8751 46686 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
علي اصغرزاده – اشرف 73 35590 – مديريت بيمه اكو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
علي بخشي – مريم 4870 46393 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
علي بيگي نژاد – اميرحسن 6131 44113 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز
علي زاده – مهدي 4341 46610 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
عليدوست – فاطمه 9878 42842 – اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
عليزاده – امير 5443 46621 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
عيسي نژاد – پويا 4178 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
غديري – سيدعماد 7777 47507 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
غرباوي – طاهره 3721 46864 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
غفاري – مهلا 1567 46680 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
غلام نژاد – احسان 5031 47940 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك
غلامعلي شهرباف – فاطمه 6132 38107 – علوم ارتباطات اجتماعي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
غلامي – حامد 1040 46095 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
غلامي تازه كند – زهرا 8578 45876 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز
غلامي علم اباد – هادي 4212 47810 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
غلاميان – رضا 8238 32074 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
غياث ابادي – سينا 3601 47943 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك
فاليزدان – فردين 5474 47288 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
فتحي – سهند 9214 44348 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
فخري – متين 2711 32436 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
فراهاني – مرضيه 3809 47949 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
فرجي مزرعه خلف – محمد 4037 33005 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي خوي
فرزانه سلطان ابادي – مهدي 9235 42722 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري
فرودي نيا – احمد 4670 32976 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي اسفراين
فروغي راد – پرنيا 3740 46391 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
فضل الهي قمشي – اميرعلي 978 31842 – تكنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
فضلي – زينب 1224 42069 – اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز
فضلي – فاطمه 9238 46396 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
فغان زاده – فائزه 7829 33806 – حقوق|دانشگاه شاهد-تهران
فقيه زاده – مريم 6663 31941 – فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج
فكوري فر – علي 1070 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
فلاح – حميدرضا 5995 45451 – ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
فلاح – مهديه 1517 47896 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
فلاحي باشسيز – مهدي 7059 42039 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
فلاحي چاپان – فرشاد 4951 45936 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
فودازي – عليرضا 1257 33806 – حقوق|دانشگاه شاهد-تهران
فياض انوشي – فاطمه 8912 47383 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم
قائم مقامي – سيديوسف 8864 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
قاري زاده – سيده فاطمه 600 46597 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
قاسم نژادكوخدان – محبوبه 5183 32020 – پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
قاسمي – سينا 4671 45722 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
قاسمي روشناوند – محمدرضا 7225 46685 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
قاسمي فوزي – سبحان 4254 47504 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
قاسمي نژاددهكردي – محمدمهدي 348 46162 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
قانع پور – مهران 5258 47002 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان
قبادي فرد – فاطمه 1000 43033 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
قديري نقاب – عليرضا 9555 46701 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
قرائي – محمدمهدي 6500 30468 – فيزيك|دانشگاه شاهد-تهران
قرباني – محمدحسن 1847 45813 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك
قرباني – مهدي 4994 47848 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري
قرباني منعم – اميررضا 1113 31986 – فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي ايلام
قربانيان كردابادي – مهدي 4637 31931 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
قربي قهفرخي – سپيده 872 46552 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد
قرنلي – عليرضا 8574 40947 – اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
قرني – مهين 2697 46005 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
قريبي – عباس 2097 32527 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي شيراز
قلي مرشدي – فرشته 2918 31840 – پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
قلي نژادگرجان – محمد 579 33809 – علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران
قليچي جغتائي – حبيب الله 3807 46620 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
قنبري جامي – اميرمحمد 4326 31842 – تكنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
قهرماني اصل – فاطمه 9141 34566 – ارتباطتصويري|دانشگاه شاهد-تهران
كارگر – ارزو 2077 44488 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم
كارگرابرقوئي – عليرضا 6501 35611 – فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
كارگري – محمدامين 6914 40446 – مهندسي مكانيك|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
كاظمي – فاطمه 5741 38014 – مهندسي كامپيوتر|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
كاوياني ساماني – اميرمحمد 9189 45589 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
كاوياني مقدم – سيروس 3687 46814 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
كدخدا – فاطمه 63 47042 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
كر – محمدرسول 7593 47663 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
كرامتي دربندي – عليرضا 82 46618 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
كرملو – مريم 3030 46390 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
كرمي – سارا 4578 32617 – فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج
كرميان – زهرا 9495 35607 – فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
كرمياني – مهدي 3468 44863 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد
كريمدادي – محمدرضا 900 48021 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
كريمي – محمدمهدي 8089 40215 – مهندسي كامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
كريميان اقبال – فرزانه 3682 30470 – مهندسي پزشكي|دانشگاه شاهد-تهران
كس نزان يار – مبينا 33 47435 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
كشاورز – فاطمه 2814 35606 – روانشناسي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
كشاورزصفي – رقيه 5484 34566 – ارتباطتصويري|دانشگاه شاهد-تهران
كشاورزي – سحر 9180 33055 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي مراغه
كمالي – هادي 5033 46773 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد
كوخائي – امين 3441 32301 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي زابل
كوشكي – سجاد 3168 46734 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
گراوند – مبين 6716 46257 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
گل عنبري – حميد 1754 44278 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
گلبانك – اميرحسين 2507 47713 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت
گلذاري – صادق 9293 46595 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
گليني – فائزه 1800 47010 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان
گودرزي – حانيه 6107 46393 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
گودرزي – محمدرضا 3701 32529 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي شيراز
لطفي – بهنام 7976 45952 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
لطفي – سحر 7558 41433 – اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
لك پوريان – مهدي 8935 35589 – مديريت بيمه اكو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
لگزيان – علي 2473 46741 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
متحدي – عبدالغفور 1828 45079 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
متين – نازنين 6741 46394 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
مجتهدي – نرجس 8135 38282 – فقه وحقوق اسلامي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
مجيدي – هدي 5373 47361 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
مجيديان – حسين 2962 35592 – كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
محققي – اميرحسين 4416 42982 – اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
محمدپور – ابوالفضل العباس 355 47850 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري
محمدحسيني طاهري – نرگس 537 33809 – علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران
محمدزاده – مهدي 3661 41318 – اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
محمدزاده – مهديه 5547 31840 – پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
محمدعرشيا – علي مدد 1389 30468 – فيزيك|دانشگاه شاهد-تهران
محمدقاسمي – زهرا 818 47996 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس
محمدي – احسان 3676 45131 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس
محمدي – حديث 3404 47585 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
محمدي – حسين 9741 31842 – تكنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
محمدي – زهرا 7890 31840 – پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
محمدي – عارف 2754 47947 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
محمدي – عليرضا 331 32074 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
محمدي – محمد 9575 31839 – پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
محمدي تلف گردي – هدايت 165 43065 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم
محمدي حسن اباد – ميلاد 9427 47224 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز
محمدي فرد – پويا 4586 32025 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
محمدي كشكولي – رامين 7179 33041 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي گراش
محمودي – فاطمه 7360 46708 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
محمودي حاجلاري – امين 7236 45957 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
محموديان – محمد 6258 35590 – مديريت بيمه اكو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
مختارابادي – علي 8950 32034 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي بم
مختارنژاد – زهرا 1218 38280 – روانشناسي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
مختاري – فاطمه 4937 46309 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر
مختومي – ابوالفضل 5893 47665 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
مرادگراوندي – محمدحسين 5535 46812 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
مرادي – مهدي 5761 46910 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
مرادي فر – ريحانه 7622 33811 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران
مراديان – عليرضا 9544 41103 – مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
مرتضوي – سيدفريدالدين 3627 46930 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
مرتضوي باباحيدري – سيده فاطمه 3674 33811 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران
مرسلي – محمد 4701 32356 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي زنجان
مزيدي شرف ابادي – سعيده 550 48119 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
مزيناني – سيدعرفان 8381 32016 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
مشتاق – پارسا 481 47829 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري
مشهدي منصوري – زهرا 6197 47098 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
مصباحي اسماعيلي – عليرضا 9074 40189 – اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
مصطفوي – شيوا 9032 45460 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
مطهري – اميرحسين 9450 47463 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
مظاهري اصل – بهزاد 657 32282 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
معرفت دارياني – محمد 8952 32169 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي تهران
معصومي فر – محمدمهدي 5000 47636 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
معناصري – محمدرسول 2843 47464 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
معيني – فاطمه 1371 46134 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
مفاخري باشماق – سارا 4738 47406 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج
مقدسي – رضا 7737 46161 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
مكي – پوريا 1715 47429 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج
ملائي جواران – مهسا 1161 47500 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
ملاحان – علي 2177 46300 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
ملاحسيني – علي 7247 47051 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان
ملاعباسي – اميرحسن 3128 47668 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
ملك حسيني – زهرا 8913 47256 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر
ملكي – محمد 937 32016 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
منيري – اميرحسين 4182 33808 – علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران
مهدوي – مبين 2919 45860 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
مهدي پورحديقه – سجاد 7678 45864 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز
مهديان مقدم – عارف 9243 31850 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مهراني – بهنام 879 46001 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
مهري – زهرا 4428 34587 – تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
مهري – مينا 4301 46392 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
مهين دوست – مريم 9853 38282 – فقه وحقوق اسلامي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
موحدنيا – علي 4293 42446 – اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
موحدي زاده – رضا 6538 35607 – فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
موحدي معين – زهرا 5871 43170 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
موسقي – سارا 9989 42909 – اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
موسوي – سيدسجاد 4370 47894 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
موسوي – سيدعلي 8837 30468 – فيزيك|دانشگاه شاهد-تهران
موسوي – سيدمحمد 5421 46921 – اموزش كودكان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
موسوي – سيده زهرا 4082 46334 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /
موسوي – سيده عارفه 5984 46987 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه
موسوي – ندا 8121 32137 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي تبريز
موسوي امين – عليرضا 4119 46811 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
موسوي زاده – سيدمحمد 4435 45137 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس
موسوي قهفرخي – سيدمهدي 3533 32531 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي شيراز
موسوي گورابي – محمد 2833 46811 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
موسويان – فاطمه سادات 7946 35608 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
مومني – محمدطه 1448 35593 – علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
مومني والا – هديه 8108 46212 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
مومنيان زاده – محمد 7804 46607 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
ميرزائي – محمدمهدي 7840 47662 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
ميرزائي فرد – الهام 6371 46390 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
ميرشكار – فاطمه 166 47038 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان
ناصري پور – نگين 311 47814 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
ناطقي – مهرداد 3694 46607 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
ناظميان – ريحانه 5819 30468 – فيزيك|دانشگاه شاهد-تهران
نجاتي – فاطمه 6452 46143 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
نجفلوي تركماني – نازنين زهرا 8534 46343 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /
نجفي – اميررضا 2039 45432 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
نجفي – عليرضا 8014 31976 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
نخعي كرچي – محمدامين 8708 47453 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
ندائي – سارا 2109 38281 – علوم تربيتي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
نسركاني – علي 2808 47636 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان
نصيري قرقاني – رضا 7515 32527 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نظام دوست – رضا 8275 46607 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
نظرنيا – مبين 5649 33055 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي مراغه
نظري پور – ريحانه 1872 46351 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /
نظري پور – محمد 9860 47270 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
نظمي زنگير – علي 8498 32258 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد
نعمت پور – ميلاد 3304 45911 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
نقدي ورنوسفادراني – مهرداد 4622 45305 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان
نقي زاده – فاطمه 831 33807 – علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران
نقي زاده زواره – رضا 821 46159 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز
نورمحمدي – اميرحسين 5551 46356 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
نورمحمدي – حسين 402 46068 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه
نوروزي – محمدجواد 4156 30467 – علوم كامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران
نوروزي – محمدرضا 811 31832 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
نوروزي – مليكا 8249 46392 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران
نوري – محمدامين 1249 46201 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
نوشادي – عاطفه 8109 47268 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر
نويدي – محمدجواد 3546 32016 – پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران
نيازپورامغان – زهرا 734 35608 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري
نيروزاده – نويد 1099 31986 – فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي ايلام
نيك ابادي – مهسا 3803 47813 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز
هاشمي – زهراسادات 1831 45312 – اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد
هاشمي – سيداميرحسين 5372 32955 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي يزد
هاشمي – سيدحسين 6355 47283 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر
هاشمي چلچه – سيدمحمدرضا 7217 46542 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد
هلي – احسان 316 45315 – ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
همتي بي عرق – زهرا 4001 45486 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان
همتي فتاح اباد – افشين 5816 44859 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد
هونكزائي – عبدالمالك 2954 47104 – اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد
واحدي – كيميا 4351 32665 – فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
واحدي كله سرا – مهيار 864 47692 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت
واعظي – علي 9397 45601 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
وثوقي – مريم 4215 38105 – حقوق|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
ويسي – بهاره 7168 44487 – اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم
ويسي – فاطمه 1881 45747 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان
ويسي ارخلو – محمدرضا 2597 33028 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علوم پزشكي سيرجان
ياراحمدي – عليرضا 6321 30471 – مهندسي عمران|دانشگاه شاهد-تهران
يافتيان – اميرحسين 3194 33805 – جامعه شناسي|دانشگاه شاهد-تهران
يحيايي ممقاني – اميرحسين 9634 32137 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي تبريز
يزدان پناه – عارفه 2438 47485 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان
يزدي – محمدامين 3321 40426 – مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
يعقوبي – يگانه 3566 47651 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان
يهري – محدثه 149 33811 – فلسفه وحكمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران
يوسف ابادي – علي محمد 1487 32148 – كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
يوسفي – مهدي 1745 45686 – اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان
يوسفي – يوسف 306 44211 – اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان
يوسفي نسب – محمد 3348 46103 – اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه لیست اسامی قبول شدگان ۱۳ کد رشته خاص کنکور 99 مشاهده کنید ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1538
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور