ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان 1400


جهت مشاوره در زمینه ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان 1400

Picture2 min 48


ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان 1400ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان 


هرساله سازمان آموزش و پرورش، در جهت ارتقا سطح دانش و مهارت های تمامی معلمان در سطح کشور، دوره هایی را با نام ضمن خدمت فرهنگیان برای معلمان برگزار میکند. شرکت در این دوره ها میتواند به ارتقا سطح توانمندی فرهنگیان در جهت تدریس کمک به سزایی نماید.


انواع دوره های ضمن خدمت برای معلمان

 لازم به ذکر است این نکته را در نظر بگیرید که تمامی فرهنگیان این امکان را دارند که علاه بر فعالیت شغلی خود، در دوره های ضمن خدمت شرکت نمایند و سطح تدریس خود را ارتقا دهند تا از مزایا  حقوق بیشتری برخوردار شوند. همچنین ثبت نام در این دوره ها به صورت اینترنتی و در سامانه  ltms نیز برگزار میگردد و این دوره به دو صورت درون سازمانی و برون سازمانی برای داوطلبین برگزار میگردد.

 داوطلبینی که قصد شرکت در دوره های برون سازمانی را دارند، میتوانند با ثبت نام در مراکز و موسسات مربوطه ثبت نام خود را تکمیل نمایند و پس از گذراندن این دوره ها، گواهینامه و مدرک معتبر خود را دریافت نمایند و امتیاز خود را در سامانه به ثبت برسانند.


لیست دوره های ضمن خدمتردیف نام دوره کد دوره رشته  شغلی سر فصل
1 تولید محتوای الکترونیکی 92002414 مربی امور آموزشی، آموزگاری، دبیری، هنر آموزی، مشاور تحصیلی، مدیریت واحد آموزشی تولید محتوای الکترونیکی و ابزارهای آن، محتوای الکترونیکی و انواع آن)گرافیکی، صوتی، تصویری، پی دی اف، اچ تی ام ال (، استانداردهای تولید محتوا نرم افزارهای تولید محتوا و کاربرد آنها مثل گرافیکی ضبط، ویرایش و میکس صدا، تصویر برداری و فیلم برداری، تهیه انیمیشن) دوبعدی ویرایش فیلم ، انتشار محتوای الکترونیکی
2 آموزش مجازی 41811449 کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برنامه ریزی
امور تربیتی، کارشناس سنجش و ارزشیابی
تحصیلی، مسول امور آموزشی، ناظر و راهنمای امور
آموزشی، کارشناس امور
آموزش مجازی، مفهوم آموزش از راه دور، مفهوم آموزش الکترونیکی و انواع آن، مفاهیم اساسی و ضرورت توسعه آموزش مجازی، ویژگی های آموزش مجازی، نقش آموزش مجازی در دگرگون سازی فرایند یاددهی و یادگیری، وجه تشابه و افتراق، آموزش مجازی با آموزش های سنتی، سیرتحول تاریخی و دورنمای آموزش مجازی در چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه، موانع و چالشهای توسعه آموزش مجازی، زیر ساختهای آموزش مجازی
3 آموزش الکترونیکی 41811418 کارشناس امور فوق برنامه، کاردان امور فوق برنامه،
کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی، کاردان برنامه
ریزی امور تربیتی، مدیر امور آموزشی، مسؤل امور
آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، کاردان امور
آموزشی، کاردان امور پژوهشی، کارشناس سنجش
و ارزشیابی تحصیلی، ناظر و راهنمای امور آموزشی،
کارشناس امور آموزشی، مربی امور آموزشی، مدیر
امور تربیت بدنی، مدیر امور فناوری اطالعات
تعاریف و مفاهیم، تفاوت آموزش الکترونیکی با یادگیری الکترونیکی، اصول و مبانی پداگوژی و تئوری های یادگیری در آموزش الکترونیکی، مدلها و راهبردهای آموزش الکترونیکی، اصول و مدلهای طراحی آموزش الکترونیکی، تعامل و انواع آن در آموزش الکترونیکی، اصول تولید محتوای آموزش الکترونیکی، سیستم های مدیریت یادگیری و سیستم های محتوای یادگیری در آموزش الکترونیکی، مدیریت و راهبری آموزش الکترونیکی در سازمان ها، چشم انداز و آینده آموزش الکترونیکی، مزایا و معای
4 e- الکترونیکی آموزش
learning
41811411 کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برنامه ریزی
امور تربیتی، کارشناس سنجش و ارزشیابی
تحصیلی، کارشناس امور آموزشی، مربی امور
آموزشی، ناظر و راهنمای امور آموزشی، مدیر امور
آموزشی، آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی امور
تربیتی مقطع ابتدایی، مربی امور تربیتی مقطع
راهنمایی و متوسط، مربی امور تربیتی، مربی
بهداشت مدارس، مشاور تحصیلی، مراقب بهداشت
آموزش الکترونیکی ، آموزش الکترونیکی چیست، مروری بر وضعیت فعلی آموزش الکرونیکی در تعدادی از کشورهای جهان، سیستم های آموزش الکترونیکی، روشهای آموزش الکترونیکی، استانداردهای آموزش الکترونیکی، محتوای آموزش الکترونیکی مزایا و معایب آموزش الکترونیکی
5 مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی 44119119 کارشناس امور آموزشی، مربی امور آموزشی، مدیر
امور آموزشی، آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی
امور تربیتی مقطع ابتدایی، مربی امور تربیتی مقطع
راهنمایی و متوسط، مربی امور تربیتی، مدیریت
واحد آموزشی، مشاور تحصیلی
مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی، سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی، قابلیتهای سیستم مدیریت یادگیری، سیستم مدیریت محتوای یادگیری، ویژگی های سیستم مدیریت محتوای یادگیری، ارتباط میان دو سیستم
6 طراحی صفحات وب 44119114 مربی امور آموزشی، مشاور تحصیلی طراحی صفحات وب، تاریخچه طراحی صفحات وب، اصول طراحی صفحات وب، محدودیت ها و مزیت های صفحات وب، ابزارهای استاندارد طراحی صفحات وب، دستورات، طراحی صفحات وب به کمک نرم افزار انتشار صفحه وب در اینترنت
7 طراح صفحات وب 44114589 کارشناس آمار موضوعی طراحی صفحات وب قسمتهای مختلف، گونه های مختلف طراحی صفحات به کمک توانایی های و نحوه ایجاد یک وب، ساماندهی صفحه با استفاده از جداول و لیست ها، برقراری ارتباط با انواع فرم ها، مقدمه ای بر طریقه نصب و راه اندازی انواع تغییرها و طریقه ایجاد پایگاه اطالعاتی در انواع دستورالعمل ها
8 فناوری های نوین آموزشی 44114519 کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برنامه ریزی
امور تربیتی، مدیر امور آموزشی، کارشناس سنجش
و ارزشیابی تحصیلی، کارشناس امور پژوهشی،
مسؤل امور آموزشی، کارشناس امور آموزشی، مربی
امور آموزشی، آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی
امور تربیتی مقطع ابتدایی، مربی امور تربیتی مقطع راهنمایی و متوسط، مربی امور تربیتی، مدیریت
واحد آموزشی، مشاور تحصیلی
فناوری های نوین آموزشی، تکنولوژی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، ویژگی های اساسی رویکردهای آموزشی معلم مدار دانش آموز مدار منبع مدار، نقش در آموزش رسانه های نوین آموزشی ، طراحی سیستماتیک آموزشی
9 مدرسه مجازی 41811414 مدیریت واحد آموزشی، مشاور تحصیلی مدرسه مجازی، مفاهیم اساسی و ویژگی های مدرسه مجازی، ساختار اصول و اهداف مدرسه مجازی، زیر ساخت ها و عوامل موثر در شکل گیری و توسعه مدارس مجازی، راهبردها و راهکارهای اثربخش در حل مسائل و مشکلات مدارس مجازی، موانع و چالش های توسعه مدارس مجازی در ایران، تجربه های موفق مدارس مجازی در چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه
10 آموزش مجازی 41811449 کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برتامه ریزی
امور تربیتی، کارشناس سنجش و ارزشیابی
تحصیلی، مسؤل امور آموزشی، ناظر و راهنمای امور
آموزشی، کارشناس امور آموزشی، مربی امور
آموزشی، مدیر امور آموزشی
آموزش مجازی، مفهوم آموزش از راه دور، مفهوم آموزش الکترونیکی و انواع آن، مفاهیم اساسی و ضرورت توسعه آموزش مجازی، ویژگی های آموزش مجازی، نقش آموزش مجازی در دگرگون سازی فرآیند یاددهی و یادگیری، وجه تشابه و افتراق آموزش مجازی با آموزش سنتی، سیر تحول و دور نمای آموزش مجازی، آموزش مجازی در چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه، موانع و چالشهای توسعه آموزش مجازی، زیر ساخت های آموزش مجازی

مزایای شرکت در دوره

همان طور که در مطالب فوق اشاره کردیم، شرکت در این دوره ها خالی از لطف برای معلمین نیست و همچنین مزایای متعددی را در خود جای داده است که این مزایا عبارت است از:

 •  افزایش حقوق در صورت رسیدن به 1000 ساعت ضمن خدمت ثبت شده در سامانه
 • داشتن امتیاز برای انتقالی و جا به جایی برای داخل استان و یا خارج از آن
 • ارزشیابی بهتر و ثبت آن در پرونده کارگزینی اداره آموزش و پرورش
 • افزایش و ارتقای رتبه در طرح رتبه بندی معلمان و فرهنگیان
 • قرارگیری در لیست اولویت انتخاب در پست های مدیریتی مدارس(به عنوان معاون و مدیر)
 • داشتن اولویت در انتخاب مدرسه برای تدریس


تاثیر گذراندن دوره در حقوق معلمان

معلمان در صورتی که به ازای هرساعت ضمن خدمت که گذرانده باشند و در سامانه به ثبت رسیده باشد، در این شرایط فرد 0/75 از امتیاز را برای خود به ثبت رسانده است. همچنین حداکثر زمان برای ساعت این دوره ها، 1000 ساعت و برابر با 750 امتیاز برای داوطلبین میباشد. تمامی این امتیاز ها در سامانه ال ام اس  ثبت میگردد. از ذیگر نکاتی که لازم است به آن اشاره کنیم، در طول یک سال بیشترین ساعاتی که داوطلبین میتوانند در حکم خود اعمال کنند 400 ساعت است که این 400 ساعت، 200 ساعت آن مختص به دوره بیرون سازمانی و 200 ساعت دیگر داخل سازمانی است.

مشاهده نمرات دوره های ضمن خدمت 

ضمن خدمت فرهنگیان : دوره های ضمن خدمت درر مدارس برای بهبود روند آموزش در تمامی مدارس صورت میگرد .

در این دوره های آموزشی کلیه اساتید اعم از ؛

 • معاونین پرورشی
 • آموزگاران
 • مدیران
 • دبیران

و دانش آموزان امکان ثبت نام در این دوره ها برایشان فراهم است.

ثبت نام این دوره ها به صورت اینترنتی صورت میگرد .


مبلغ رتبه بندی فرهنگیان در سال 1400

ضمن خدمت فرهنگیان : بنابه گفته ی خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم :

Capture4 1  احتمال میرود  امکان اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان ممکن است به سال جاری هم نرسد!

مبلغ رتبه بندی فرهنگیان در سال 1400

سناریوها  به دست امده در این مورد :

numدر این سناریو  در همین هفته‌ها لایحه رتبه‌بندی تصویب شود که از این منظر نگرانی وجود ندارد و دولت آن را اجرا میکند.

Capture   در  این سناریو در روزهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تصویب در روزهای آخر دولت دوازدهم و تصویب لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان در دولت سیزدهم است، بر همین اساس سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته .

Capture  در صورتی‌ که اجرای رتبه‌بندی معلمان به عمر دولت دوازدهم نرسد و دولت سیزدهم موظف به اجرای آن شود، باید زمانی را برای استقرار دولت جدید، ازجمله انتخاب هیئت دولت و گرفتن رأی اعتماد برای کابینه و تشخیص شرایط موجود کشور توسط اعضای هیات دولت، خصوصاً رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه در نظر گرفت؛ همچنیناگر مانند دولت اول آقای روحانی که وزارت آموزش‌وپرورش برای مدت زیادی با سرپرست اداره می‌شد، این اتفاق برای دولت سیزدهم هم بیفتد و یا حتی دولت سیزدهم به‌طور عامدانه با توجه به بار مالی رتبه‌بندی، کاری کند تا وزارت آموزش‌وپرورش مدت زیادی با سرپرست اداره شود

ضمن خدمت فرهنگیان : ثبت نام دوره های ضمن خدمت غیر حضوری فرهنگیان 1400


جدول رتبه بندی معلمان

ضمن خدمت فرهنگیان : به موارد زیر توجه کنید :

این شاخص ها به گونه ای است که امکان دسترسی در انها موجود است .

همچنین نگارش مقاله، خلاقیت و نوآوری در روش تدریس را نیز در نظام جدید رتبه‌بندی از اهمیت بالایی برخوردار است .

در طح آزمونی سراسری برای سنجش صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای هم مطرح شده است .

جدول رتبه بندی معلمان در سال 1400

در طرح رتبه ‌بندی معلمان، افراد در ۵ رتبه طبقه‌بندی می‌شوند که هر ۵ سال یک ‌بار اتفاق می ‌افتد و ترفیع از یک رتبه به رتبه بالاتر صرفا

در همین بازه زمانی است که رتبه ۵ با نام «معلم پایه»، رتبه ۴ «معلم مربی»، رتبه ۳ «معلم حرفه‌ای»، رتبه ۲ «معلم سرآمد» و رتبه یک «معلم راهبر» است.

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان 1400 ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1549
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور