بارم بندی دروس پایه هفتم 1400 وضعیت قرمز (سال تحصیلی جدید)


جهت مشاوره در زمینه بارم بندی دروس پایه هفتم 1400 وضعیت قرمز (سال تحصیلی جدید)


بارم بندی دروس پایه هفتم ۹۹ وضعیت قرمز (سال تحصیلی جدید)



بارم بندی دروس پایه هفتم1400 وضعیت قرمز (سال تحصیلی جدید)


در این مقاله قصد داریم بارم بندی نمرات  دروس پایه هفتم ۹۹ وضعیت قرمز برای آگاهی بیشتر شما عزیان توضیح دهیم .


بارم بندی دروس پایه هفتم 1400 وضعیت قرمز (سال تحصیلی جدید)




بارم بندی متوسطه اول ( هفتم ، هشتم ، نهم )



بارم بندی متوسطه اول (وضعیت عادی )

بارم بندی متوسطه اول ( وضعیت زرد )

بارم بندی متوسطه اول( وضعیت قرمز ) 

Click 1






بارم بندی متوسطه دوم ( دهم ، یازدهم ، دوازدهم) 1400 -1401




ارزشيابي دوره دوم متوسط پایه دهم ( وضعیت عادی )

ارزشيابي دوره دوم متوسط پایه دهم (وضعیت  زرد )

ارزشيابي دوره دوم متوسط پایه دهم (وضعیت قرمز )





ارزشيابي دوره دوم متوسط پایه یازدهم (وضعیت عادی )

ارزشيابي دوره دوم متوسط پایه یازدهم (وضعیت زرد )

ارزشيابي دوره دوم متوسط پایه یازدهم (وضعیت قرم)



جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نحوه برگزاری امتحانات خرداد  میتوانید با مشاوران ما تماس اصل فرمایید .



unnamed 2

تماس از تلفن ثابت بدون کد 9099071613

شماره ویژه استان تهران 9099071613


تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد / ساعت 8 صبح تا 12 شب / حتی ایام تعطیل







Capture 1

آموزش قرائت  ( شفاهی )

Capture 2

Capture5 3

بارم بندی درس پیام های آسمان –  پایه هفتم

Capture7

بارم بندی درس عربی – پایه هفتم

Capture8 2

Capture9

Capture9 1

Capture10

Capture10 1

Capture11

Capture12

Capture13

Capture14

Capture18

Capture 3

Capture 5

Capture4 1   بارم بندي دروس علوم تجربي 1399ـ 1400دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي نمره عملي است.

Capture4 1   5نمره كتبي و 15 نمره نهايي آزمون هاي پاياني (نوبت اول و دوم ) كتابهاي علوم تجربي براساس در نظر گرفتن موارد زيردرآزمون عملي ضروري است.

– طراحي آزمايش بر اساس مفاهيم كتاب درسي – اجراي آزمايش – تفسير نتايج آزمايش – ساخت ابزار، مدل يا وسايل مرتبط با مفاهيم درسي – مشاهده دقيق پديده ها – كاربرد ابزار – اندازهگيري – رعايت نكات ايمني و توجه به هشدارها در باره اجراييكردن موارد فوق.

پيشنهاد ميشود دفتر آموزش متوسطه اول، زمينههاي اجرايي آن را براي تحقق اهداف آموزش علوم در اين پايه فراهم آورد.

از اين اقدام ها مي توان به فعال شدن آزمايشگاه به مفهوم واقعي در مدارس شهري و روستايي و ايجاد كلاس هاي مناسب براي آموزش فعال علوم اشاره كرد .

نمره عملي، بخشي از نمره پاياني است و آزمون آن ميتواند قبل يا يك روزبعد از آزمون كتبي 5 توجه داشته باشيد كه برگزار شود و نمره آزمون عملي ، نمره مستمر نيست. ارزشيابي مستمر، ارزشيابي است كه معلم آن را براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي دانش آموزان در كلاس يا خارج از كلاس و در طول سال تحصيلي انجام ميدهد.

اين ارزشيابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانشآموز در هنگام انجام هر فعاليت يا براساس پرسشهاي كتبي و شفاهي انجام ميشود. نمره اين ارزشيابي براي هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم 20 نمره است.

Capture 6

Capture  در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير كند.

Capture  در امتحانات نوبت دوم و شهريور، نمرات هر فصل مي تواند بيست و پنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير كند.

Capture  در نوبت اول از نمره به بخش دوم كتاب اختصاص يابد .3/5 نمره به بخش اول كتاب و 1/5 نمره عملي 5

بارم بندي درس تفكر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه براي دانشآموزان حضوري داخل كشور 1399 ـ1400 سال تحصيلي

ارزشيابي از آموختهها و فعّاليتهاي دانشآموزان در درس تفكر و سبك زندگي، در چهار بخش انجام ميشود: 5 ) مشــاهدات معلّم از ميزان مشــاركت دانش آموزان در گفتوگوها در گروههاي كوچك و بحثهاي كلاســي، 1 نمره. ) بررسي نتايج كار دانش آموزان در كتاب درسي شامل تكميل برگه هاي خود ارزيابيها و فعّاليتهاي نوشتني و يا 2 نمره.5كار در منزل، نمره.5 ) بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام ميدهند، 3 نمره.5 ) آزمون كتبي از مفاهيم (كادرهاي سبز) دروس آداب و مهارتهاي زندگي، 4 شايان ذكر است هدف، شيوه، ابزار و زمان ارزشيابي به تف صيل در كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك ارائه شده است.87/3 و كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك پاية هشتم كد 81/3زندگي پاية هفتم كد

Capture 7

داســتاني كوتاه به دانش آموزان داده ميشــود كه پس از مطالعة آن به ســه گروه ســؤال به شــرح زير پاســخ دهند .

موضوع يا پيام مستقيم داستان

تحليل شباهتها، تفاوتها، رابطههاي بين موقعيتها، پديدهها، افراد و غيره

تحليل شباهتها، تفاوتها، رابطههاي بين موقعيت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته، حال و آيندة فرد.

ارئة متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواســت تحليل خبر توســط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر، روابط  جزئيات، ارائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر دلايل و استدلال خود بر آن نظر) . ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.

Capture 8

Capture 9

در ارزشيابي غير حضوري اين درس كه شامل آمادگي جسماني مهارت های قابل اجرا  جسمانی در منزل و موضوعات  زندگي فعال است، معلم به صورت مستمر و در جريان آموزش به كمك روش هاي مختلفي از جمله خودارزيابي و چك ليست ارزيابي پروژه ، ارزيابي والدين با استفاده از ابزارهاي رايج در تربيت بدني همچون چك ليست خود ارزيابي ،چك ليست مشاهده رفتار ، كارنماي ثبت تكاليف منزل، آزمون هاي كتبي آنلاين و … وضعيت دانش آموزان را در طول آموزش هاي غيرحضوري سال تحصيلي ارزيابي مي كند.

Capture 10

Capture4 2

– ارزشيابي پاياني نوبت اول از نيمه اول كتاب صورت مي گيرد. –

در نيم سال دوم، يك سوم نمره از دروس نيمه اول كتاب و دو سوم از نيمه دوم كتاب طراحي ميگردد.

10 نمره طراحي و در نهايت تقسيم بر دو ميگردد. ( 30 – برگه امتحان كتبي نوبت دوم پايه نهم( آزمون نهايي) از نمره از بند ج آزمون پاياني جدول بالا)20نمره از بند ب

Capture 11

Capture 12

Capture 13

Capture 14

Capture 15

Capture 16

Capture 17

Capture 18

Capture 19


برای اطلاع از بارم بندی دروس پایه نهم  بر لینک زیر کلیک کنید .

بارم بندی دروس پایه نهم ۹۹ وضعیت قرمز (سال تحصیلی جدید)

بارم بندی دروس پایه هشتم ۹۹ وضعیت قرمز (سال تحصیلی جدید

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه بارم بندی دروس پایه هفتم 1400 وضعیت قرمز (سال تحصیلی جدید) ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1538
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور